Kullanım Alanı

Çalıştay uygulanabilecek durumlar...

Karmaşık ve zor durum tespiti çalışmaları
Uzun süredir çözümsüz kalmış, kronikleşmiş sorunlar
Çok yeni ve belirsiz konular
Çok tarafın uzlaşmasını ve uyumunu gerektiren zor konular
Stratejik ve yüksek riskli konular
Yeni ve yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyulan durumlar
İlerleme süreci tıkanmış ve yavaşlamış projeler