• Durum Tespit Çalıştayı
• İhtiyaç Analizi Çalıştayı
• Proje Geliştirme Çalıştayı
• Süreç İyileştirme Çalıştayı
• Misyon ve Vizyon Geliştirme Çalıştayı
• Strateji Belirleme Çalıştayı