• Çalıştay öncesinde amaç ve amaca gidecek sorular tasarlanır.
• Çalışma sırasında aktif yönetmenlikle gurup yönlendirilir.
• Öncelikle nitelikli fikirler sentezlenir, sonrasında eylem planları oluşturulur.
• Bilginin kalıcılığını sağlamak için ortaya çıkan sorunun; öncelik ve çözümleri rapora dönüştürülür.
• Çalıştay sırasında elde edilen sentez ve fikirler, yeniden proses edilir, bulgular daha rafine hale getirerek raporlanır.
• Raporun sunumu ardından takip çalışmaları başlatılır.