• Şirketler ve şirketlerin kritik fonksiyon/birimleri
• Ticaret ve sanayi odaları ve bölgesel kalkınma ajansları
• Sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluş ve sosyal yapılar
• Mesleki ve profesyonel dernekler
• TBMM meclis araştırma komisyonları
• Üniversiteler, eğitim kurumları ve spor klüpleri