• Stratejik hedeflerin netleşmesini, gelişim/değişim fırsatlarının etkili plan/projelere dönüşmesini isteyen üst yönetici ve liderler.
• Departmanlar arası çatışmaları, kronik ve öncelikli sorunları yapıcı şekilde ele almak isteyen yöneticiler.
• İçinde bulunduğu sistemin iyileşmesi adına sorunların ve çözüm önerilerinin üst yönetimce anlaşılmasını isteyen çalışanlar.