• Analiz Sentez tarafından geliştirilen Çalıştay yöntemi; uzun, sonuçsuz, verimsiz toplantılardan insanları kurtaran, uzlaşı ortamında etkili strateji ve eylem planlarını ortaya çıkaran grup çalışması yöntemidir.
• Çalıştay insanları bir araya getirmekten çok üretilen fikirlerinden değişim yol haritası oluşturur. Yeni projelerin başlaması ve paydaşlar arasında işbirliğinin gelişmesi için zemin ortamı yaratır.