Çalıştay'ın Fayfaları

Çalıştay’ın faydalı olduğu durumlar 2

• Uzun süre çözümsüz kalmış, kronik sorunların rasyonel şekilde ele alınmasında,
• Karmaşık ve zor durumların sistematik yaklaşımla sadeleştirilmesinde,
• Çok yeni ve belirsiz konularda önce fikir zenginliği sonra amaç odaklı düşüncenin oluşturulmasında,
• Uzlaşmanın zor olduğu durumlarda; ortak amacın güçlenlendirilmesi ve gereklerin tespit edilmesinde,
• Şirketin rekabet gücünün arttırılmasında; fark sağlayacak yaratıcı fikirlerin geliştirilmesinde,
• Tıkanmış ve verimsiz proje çalışmalarının ve süreçlerin canlandırılmasında,
fayda sağlanır.